1.

Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez kalambury.org, na rzecz użytkowników prowadzonego przez nią wortalu internetowego kalambury.org polegającej na umożliwieniu użytkownikom bezpłatnego dodawania i korzystania z haseł do gry towarzyskiej Kalambury.

2.

Uczestnik wortalu kalambury.org dodaje hasła do bazy danych kalambury.org wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel kalambury.org nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na łamach wortalu. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

3.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach wortalu kalambury.org treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.


4.

Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach wortalu kalambury.org treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety.

5.

Niedopuszczalne jest również umieszczanie przekazów reklamowych bez wcześniejszego uzgodnienia z właścicielem kalambury.org

6.

Właściciel wortalu kalambury.org zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 4, 5 i 6 niniejszego regulaminu.

7.

Kalambury.org nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8.

Kalambury.org dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania wortalu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

9.

Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania. Kalambury.org zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.